Close

Slider Title

Short Excerpt

Leiderschapscoaching

Op de vraag naar de zin van het leven,

antwoordt iedereen met zijn levensloop.

Gyorgy Konrad

Als leider heb je een bijzondere plek in een organisatie. Je bent verantwoordelijk voor een organisatie(onderdeel) en het realiseren van een inhoudelijke taak. En je geeft leiding aan een aantal medewerkers om de taak uit te voeren. Medewerkers die ieder een andere verwachting of behoefte hebben in het contact met jou. En die ieder andere kwaliteiten en valkuilen meebrengen. Hoe zorg je dan voor focus op resultaat en verbinding in het team? 

In elk contact, maar juist ook in het contact tussen medewerkers en hun leider, bestaan overdrachtspatronen. Je reageert dan niet op elkaar vanuit het feitelijke dat speelt in het hier en nu, maar vanuit oude patronen en overtuigingen, die door wat speelt in het contact worden opgeroepen.

Tijdens de coachingsgesprekken onderzoek je jouw overdrachtspatronen, waardoor je je vrijer kunt bewegen in het contact met de medewerkers. 

Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn:

  • Omgaan met macht
  • Situationeel leiderschap
  • De dynamiek van de groep
  • Begeleiden van verandering
  • Het dienend inzetten van personeelsinstrumenten
  • Het openen van verborgen potentieel in het team 
Neem contact op