Close

"Geluk is niet afhankelijk van dingen buiten ons, maar van de manier waarop we die zien."

Leo Tolstoi


Over Denise

De zachte krachten zullen zeker winnen 

in ’t eind -- dit hoor ik als een innig fluistren 

in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren 

alle warmte zou verstarren van binnen.

Henriette Roland Holst

Toen ik veertien was verhuisde ik van Alkmaar naar Tiel. Een impactvolle ervaring. In een onbekende omgeving, die lang niet altijd prettig voelde, gaf dit gedicht innerlijk houvast. En steeds op momenten in mijn leven waarop ik het even niet weet komen de dichtregels in mij op.

Na mijn studie Sociale- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht, rolde ik het HR-vak in. Ik heb ervaring opgedaan in verschillende HRM functies bij uiteenlopende (overheids)organisaties. Van beleidsmatige klussen tot meer coachende en adviserende trajecten. Door mijn interimwerk heb ik veel verschillende organisaties van binnenuit ervaren. Ik heb het belang van leiderschap ondervonden en inzicht gekregen in de dynamiek rondom verzuim en disfunctioneren.

Mij werd steeds duidelijker dat de ontmoeting van mens tot mens de basis is voor elke interactie en interventie. Dan kunnen we pas echt met elkaar aan de slag. Of dat nu om samenwerking gaat, of om conflicthantering en coaching.

Contact met wie je ten diepste bent en laten zien hoe het met je is in contact met de ander, dat is mijn persoonlijke (leer)weg. Door opleidingen (o.a. bij Phoenix opleidingen), supervisie, intervisie en intercollegiale coaching reflecteer ik en kom ik dichter bij mij.

Ik creëer tijdens gesprekken een sfeer waarin kwetsbaarheid en zelfreflectie ruimte krijgen en waar moed ontstaat om te kijken waar je nog niet gekeken hebt. Ik werk vooral systemisch (bekend van Bert Hellinger en (familie)opstellingen). En ik laat me inspireren door het werk van tal van anderen rondom hechting & bonding, rouw & verlies, poëzie en muziek. 


Publicaties

Met zoveel liefde heb ik van je gehouden. (Denise van Geelen-Merks, Jakob van Wielink, Pascalle van Vliet, Uitgeverij Witsand, 2015)

Professioneel begeleiden bij verlies (Jakob van Wielink, Leo Wilhelm, Denise van Geelen-Merks, Boomuitgevers, 2017).

Secure Bases: Bakens onderweg bij Transitie (Denise van Geelen-Merks, Jakob van Wielink, Vuurvogel 23, november 2015)

Verhalen van betekenis (Denise van Geelen-Merks, Jakob van Wielink, Vuurvogel 24, juli 2016)

Veilige en onveilige hechting (Filmopname tijdens presentatie op congres “Professioneel begeleiden bij levenstransities op 14-09-2017, georganiseerd door Publicatiebureau In de Wolken, De School voor Transitie en Expertisecentrum Omgaan met Verlies)

Neem contact op
Denise van Geelen-Merks