Close

"Geluk is niet afhankelijk van dingen buiten ons, maar van de manier waarop we die zien."

Leo Tolstoi


Over Denise

De zachte krachten zullen zeker winnen 

in ’t eind -- dit hoor ik als een innig fluistren 

in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren 

alle warmte zou verstarren van binnen.

Henriette Roland Holst

Toen ik veertien was verhuisde ik van Alkmaar naar Tiel. Een pijnlijke en impactvolle ervaring voor mij. In een onbekende omgeving, die lang niet altijd prettig voelde, gaf dit gedicht innerlijk houvast. En steeds op momenten in mijn leven waarop ik het even niet weet komen de dichtregels in mij op. Een Secure Base zou ik het nu noemen.

Na mijn studie Sociale- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht, ik studeerde af in 1997, ben ik het HR-vak ingerold. Ik heb ervaring opgedaan in verschillende HRM functies bij uiteenlopende overheidsorganisaties. Van beleidsmatige klussen tot meer coachende en adviserende trajecten. Door mijn interimwerk heb ik veel verschillende organisaties van binnenuit ervaren. Ik heb het belang van leiderschap ondervonden en inzicht gekregen in de dynamiek rondom verzuim en disfunctioneren.

Mij werd steeds duidelijker dat de ontmoeting van mens tot mens de basis is voor elke interactie en interventie. Dan kunnen we pas echt met elkaar aan de slag. Of dat nu om samenwerking gaat, of om conflicthantering en coaching.

Contact met wie je ten diepste bent en laten zien hoe het met je is in contact met de ander, dat is mijn persoonlijke (leer)weg. Door opleidingen, supervisie, intervisie en intercollegiale coaching reflecteer ik en kom ik dichter bij mij.

Ik creëer tijdens gesprekken een sfeer waarin kwetsbaarheid en zelfreflectie ruimte krijgen en waar moed ontstaat om te kijken waar je nog niet gekeken hebt. Ik werk (onder andere) op basis van het “Systemisch Werk” van Bert Hellinger met familieopstellingen en organisatieopstellingen, TA en NLP. En ik laat me inspireren door het werk van tal van anderen rondom hechting & bonding, rouw & verlies, poëzie en muziek. 


Publicaties

Met Jakob van Wielink schreef ik Met zoveel liefde heb ik van je gehouden. (Denise van Geelen-Merks, Jakob van Wielink, Pascalle van Vliet, Uitgeverij Witsand, 2015)

In Vuurvogel 23, tijdschrift van Phoenix Opleidingen verscheen in november 2015 dit artikel: Secure Bases: Bakens onderweg bij Transitie

In Vuurvogel 24, juli 2016, verscheen: Verhalen van betekenis

In juni 2017 verschijnt Professioneel begeleiden bij verlies (Jakob van Wielink, Leo Wilhelm, Denise van Geelen, Boomuitgevers).

Neem contact op
Denise van Geelen-Merks