Close

"We see the things not as they are, but as we are"

Oude joodse wijsheid


Hechten en rouwen

Vanaf het moment dat we worden geboren, of zelfs al eerder, als het leven in ons komt, zijn we in ontwikkeling. Vanaf dat eerste moment doen we ervaringen op. We ervaren de manier waarop we welkom worden geheten. Voor de allereerste keer. En we reageren erop. Ieder op onze eigen manier. En ieder met eigen unieke ervaringen. 


En zo doen we het ook in het hechten en verbinden met anderen. Gebaseerd op eerdere ervaringen. En de invloed van die ervaringen is groter dan we soms denken. Je bent je er vaak niet bewust van. Misschien heb je geleerd dat het beter was om je gevoelens niet te laten zien. Of dat je meer voor elkaar kreeg als je je aanpaste aan de verwachtingen. Of dat je misschien beter alleen kon doen en niet te veel op anderen vertrouwen.


Onvermijdelijk hoort bij elke verbinding ook afscheid. Dat kan pijnlijk zijn. Soms zo pijnlijk dat we het liever vermijden en overslaan. Maar het kan ook boosheid geven, verdriet en zelfs soms opluchting of vreugde. Als je in staat bent om werkelijk afscheid te nemen, dan komt er ruimte om te rouwen. Ruimte om de pijn te voelen. De betekenis van de relatie met het verlorene te doorleven. Om jezelf opnieuw te leren kennen in relatie tot het verlies. 


De Transitiecirkel geeft weer hoe wij mensen ons ontwikkelen. En steeds opnieuw de mogelijkheid hebben om te verbinden, om afscheid te nemen, om te rouwen en om betekenis te geven, om opnieuw contact te maken. Ondanks en dankzij onze eerdere ervaringen.